Ιατρικές Πληροφορίες
  

ΑΣΘΜΑ

 

 

Το βρογχικό άσθμα είναι νόσος που χαρακτηρίζεται από επεισόδια παροξυσμικής δύσ-πνοια εξαιτίας απόφραξης των αεροφόρων οδών, η οποία υποχωρεί γρήγορα, αυτομάτως ή ύστερα από θεραπεία. Το άσθμα διακρίνεται στο εξωγενές και στο ενδογενές βρογχικό άσθμα. Στο εξωγενές, κάποιο αντιγόνο είναι υπεύθυνο για τον παροξυσμό.

 

Οι προσβολές αρχίζουν ήδη από την παιδική ηλικία, υπάρχει οικογενειακό ιστορικό αλλεργικών νοσημάτων και συχνά πα-ρου­σιάζουν έκζεμα κατά την παιδική ηλικία. Λέγεται και ατοπικό επειδή παρουσιάζεται σε άτομα που έχουν ατοπία. Τα «ατοπικά» άτομα συχνά παρουσιάζουν βρογχικό άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα και κνίδωση. Στο ενδογενές (μη ατοπικό) βρογχικό άσθμα δεν είναι δυνατόν να προσ­διο­ριστεί το αντιγόνο που το προκαλεί και δεν υπάρχει ιστορικό ατοπίας. Η βρογχική υπεραντι­δρα­­στικότητα και ο βρογχόσπασμος που προκαλείται από την αλλεργική αντίδραση είναι οι μηχα­νισμοί που προκαλούν την εκδήλωση της ασθματικής κρίσης.

 

Το βρογχικό άσθμα χαρακτηρίζεται από δύσπνοια, δυσχέρεια στην πλήρωση του θώρακα με αέρα και συριγμό, ταχύπνοια, ταχυκαρδία (>120 σφύξεις), βήχα και σε πολύ σοβαρές κρίσεις από έντονη δύσπνοια σε σημείο να μη μπορούν να αρθρώσουν λίγες λέξεις, κυάνωση, συγχυ­τική κατάσταση, απώλεια αισθήσεων και αίσθημα επικείμενου θανάτου.

 

 

 

Αντιμετώπιση κρίσης βρογχικού άσθματος

 

  • Χορήγηση O2 σε μεγάλη πυκνότητα (40-60%) με κατάλληλη μάσκα.
  • Εισπνοή συμπαθητικομιμητικών φαρμάκων. Τα χορηγούμε σε διαλύματα υψηλής περιεκτι­κότητας μέσω νεφελοποιητή (π.χ. σαλβουταμόλη ή τερμπουταλίνη 5-10 mg) ή 1-2 εισπνοές σαλβουταμόλης – Aerolin.
  • Χορήγηση υδροκορτιζόνης 100 – 200 mg ενδοφλεβίως σε συνδυασμό με θεοφυλλίνη 250 mg βραδέως ενδοφλεβίως εάν δεν υποχωρήσει η κρίση με τη λήψη Aerolin.
  • Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή επιτείνονται, τότε λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
  • Διακομιδή το συντομότερο σε νοσηλευτικό ίδρυμα.
  • Άμεση χορήγηση ενδοφλεβίως 0,25 gr αμινοφυλλίνης +100-200 mg υδροκορτιζόνης (Solu-Cortef) βραδέως.
  • Τοποθέτηση 250 ml φυσιολογικού ορού ή γλυκόζης 5% με 2 αμπούλες (0,25 gr) αμινοφυλ­λίνης + 250 mg Solu Cortef.
  • Χορήγηση με νεφελοποιητή διαλύματος σαλβουταμόλης ή Berovent.
  • Η χορήγηση αδρεναλίνης πρέπει να γίνεται (πάντοτε υποδορίως) σε οξείες και βαριές επιδεινούμενες καταστάσεις (δόση 1/3 – 1/2 ml amp αδρεναλίνης)
« επιστροφή