Ιατρικές Πληροφορίες
  

ΔΙΑΣΕΙΣΗ

 

 

Η διάσειση προκαλείται μετά από τραυματισμό ή έντονο τράνταγμα στο κεφάλι.

 

 

 

Συμπτώματα

 

 • Πιθανή απώλεια της συνείδησης
 • Επιπόλαια αναπνοή
 • Ωχρότητα προσώπου
 • Δέρμα κρύο κολλώδες19
 • Σφυγμός γρήγορος και αδύνατος 
 • Ζαλάδες - έμετος
 • Αστάθεια βαδίσματος
 • Παροδική αμνησία 
 • Υπνηλία

 

 

 

Πρώτες Βοήθειες

 

 • Ακινητοποείστε τον πάσχοντα.
 • Διατηρήστε ανοιχτές τις αεροφόρους οδούς.
 • Ελέγχετε κάθε 10 λεπτά την αναπνοή και το σφυγμό για το βαθμό ανταπόκρισης του πάσχοντα.
 • Φροντίστε για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο αν δεν ανταποκρίνεται και εμφανίζει υπνηλία, σύγχυση, έμετο.
 • Παρακολουθείστε τον πάσχοντα τουλάχιστον για 48 ώρες. 
« επιστροφή