Ιατρικές Πληροφορίες
  

Επανορθωτική και αισθητική πλαστική χειρουργική

 

Η Πλαστική Χειρουργική περιλαμβάνει την Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική, και την Αισθητική Πλαστική Χειρουργική.

 

Αντικείμενο της Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής, είναι, να επανορθώνει και να βελτιώνει φυσιολογικές λειτουργίες, όπως και να προσφέρει την δυνατότητα ελαχιστοποίησης δυσμορφιών μετά από ατυχήματα, ασθένειες ή γεννητικές ανωμαλίες.

 

Αντικείμενο της Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, αποτελεί η βελτίωση της εμφάνισης του φυσιολογικού σώματος, και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του ατόμου.

 

 

Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική

 

 

 • Γενετικές Ανωμαλίες

 

 • Εγκαύματα

 

 • Επεμβάσεις κρανιοπροσωπικής χώρας

 

 • Επανόρθωση στήθους μετά από μαστεκτομή

 

 • Επανορθωτική χειρουργική ούλων

 

 • Χειρουργικά άκρας χειρός

 

 • Καρκίνοι δέρματος

 

 

 

Αισθητική Πλαστική Χειρουργική

 

 

 • Ρυτιδεκτομή

 

 • Πλαστική λαιμού

 

 • Πλαστική μετώπου

 

 • Βλεφαροπλαστική

 

 • Ρινοπλαστική

 

 • Ωτοπλαστική

 

 • Μεγέθυνση στήθους

 

 • Ανόρθωση στήθους

 

 • Σμίκρυνση στήθους

 

 • Λιποαναρρόφηση

 

 • Κοιλιοπλαστική

 

 • Γυναικομαστία

 

 

Ο πλαστικός χειρουργός διενεργεί κάποιου τύπου χειρουργική θεραπεία για να διορθώσει ή τουλάχιστον να βελτιώσει τα προβλήματα εμφάνισης που παρατηρούνται στο ανθρώπινο πρόσωπο και σώμα.Μοναδική προϋπόθεση είναι να υπάρχει ικανοποιητικό προεγχειρητικό επίπεδο υγείας και σαφής ιατρική ένδειξη.Κύριο μέλημα του πλαστικού χειρουργού είναι να διερευνήσει την αναγκαιότητα της επέμβασης, καθώς και την αντικειμενικότητα του προβλήματος. Η ευστοχία είναι αποτέλεσμα της καλής προετοιμασίας. Σκοπός των πλαστικών επεμβάσεων είναι η συντήρηση, ανανέωση ή ανακατασκευή χαρακτηριστικών του προσώπου και του σώματος. Ο σκοπός των επανορθωτικών επεμβάσεων είναι η βελτίωση των φυσιολογικών λειτουργιών και η διόρθωση εξωτερικών ανωμαλιών στην εμφάνιση που προέρχονται από ατυχήματα, ασθένειες ή υπάρχουν εκ γενετής στον άνθρωπο.

« επιστροφή