Ιατρικές Πληροφορίες
  

Συστροφή Όρχεως

 

Ορισμός

 

Συστροφή του σπερματικού τόνου γύρω από τον άξονά του με συνοδό ελάττωση της αιμάτωσης του ορχικού ιστού που έχει ως συνέπεια τη δημιουργία εμφράκτου και τελικά την ατροφία του όρχι.

 

Διακρίνεται σε 2 κατηγορίες:

 

Εξωελυτροειδική και Ενδοελυτροειδική.

 

 

α) Εξωελυτροειδική:

 

απαντάται στα νεογνά , ακόμη και στην ενδομήτριο ζωή. Ο όρχις μαζί με τον περιβάλλοντα ελυτροειδή χιτώνα και τμήμα του σπερματικού τόνου συστρέφονται.

 

 

β) Εξωελυτροειδική:

 

συμβαίνει εντός του ελυτροειδούς χιτώνα, χωρίς τη συμμετοχή του τελευταίου. Απαντάται συχνότερα στην προεφηβική και εφηβική ηλικία αλλά και στους ενήλικες.

 

 

 

Συμπτώματα    

 

Η κατάσταση εμφανίζεται συνήθως σε νέους ή εφήβους οι οποίοι προσέρχονται με την εξής συμπτωματολογία.

 

 • Ξαφνικός και οξύς πόνος στο όσχεο.
 • Διόγκωση ημιοσχέου επώδυνη και σκληρή.
 • Άνοδος του όρχι προς το σύστοιχο έξω βουβωνικό στόμιο.
 • Λόγω του ισχυρού πόνου καθίσταται αδύνατη η ψηλάφηση.

 

 

Η διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνει από:

 

 • οξεία επιδιδυμίτιδα
 • οξεία ορχίτιδα (ιστορικό ίωσης ή παρωτίτιδας).            
 • συστροφή της υδατίδας κύστης του Morgani, όπου ο πόνος είναι μικρότερης έντασης και ο όρχις βρίσκεται στη θέση του.
 • μεταπαρωτιδική ορχίτιδα
 • τραύματα
 • περιεσφιγμένη βουβωνοκήλη
 • υδροκήλη
 • όγκοι του όρχεως
 • συστροφή της υδατίδας κύστη του Morgagni
 • ιδοπαθές οίδημα οσχέου

 

Επί αμφιβολίας πρέπει να εκτελείται ερευνητική οσχέου.

 

 

 

Θεραπεία

 

Η συστροφή του όρχεως είναι μια κατάσταση η οποία απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση. Μπορεί να επιχειρηθεί μηχανική ανάταξη, αλλά ως επί το πλείστον η αντιμετώπιση είναι χειρουργική και θα πρέπει να οδηγηθεί ο ασθενής στο χειρουργείο το συντομότερο δυνατό. Από τη βιβλιογραφία έχει αποδειχθεί ότι αν γίνει ανάταξη μέασ σε 5 ώρες από τη συστροφή τότε ο όρχις έχει 83% πιθανότητα να σωθεί. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 70% αν γίνει σε 10 ώρες και στο 20% αν γίνει στις 12 ώρες. Επίσης ο βαθμός της συστροφής επηρεάζει την επιβίωση του όρχι (όσες περισσότερες φορές περιελίσσεται ο όρχις περί του άξονά του τόσο μειώνεται η επιβίωση).

 

Κατά τη χειρουργική αντιμετώπιση διανοίγεται το πάσχον ημιόσχεο και γίνεται ανάταξη της συστροφής. Ο όρχις περιελίσσεται ανάστροφα της φοράς της συστροφής και καθηλώνεται ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η εκ νέου συστροφή του (ορχεοπηξία).

 

Μερικοί συγγραφείς προτείνουν και την προληπτική καθήλωση του ετερόπλευρου όρχεως μιας και οι παράγοντες που οδήγησαν στη συστροφή του πάσχοντες ισχύουν μάλλον και για τον άλλο όρχι.

 

Η χειρουργική επέμβαση πρέπει να γίνει εντός 6 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων και αποσκοπεί στην άρση της συστροφής, αποκάλυψη του όρχι καθώς και στην ορχεοπηξία για αποφυγή υποτροπής.

 

 

 

Επιπλοκές

 

Απώλεια του όρχι (αν ο ασθενής προσέλθει αρκετά αργά τότε μπορεί ο όρχις να έχει υποστεί ανήκεστη βλάβη από την ισχαιμία λόγω της συστροφής με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον βιώσιμος και να απαιτηθεί η εξαίρεσή του). Μερικοί συγγραφείς προτείνουν τη διατήρηση του όρχι λόγω της παραγωγής από τα εναπομείναντα κύτταρα του Leydig τεστοστερόνης. 

 

Στειρότητα (λόγω βλάβης των σπερματικών κυττάρων)                                                                                                                 

 

« επιστροφή