Ιατρικές Πληροφορίες
  

Εχινοκοκκίαση

 

Ορισμός

 

Η εχινοκοκκίαση είναι μια παρασιτική νόσος του ανθρώπου και των ζώων που προκαλείται από είδη ταινιών που ανήκουν στο γένος Echinococcus, το οποίο περιλαμβάνει το Echinococcus granulosus και το Echinococcus multilocularis. Στην Ελλάδα απαντάται το Echinonococcus granulosus.

 

Ζώα: Σκύλος.

 

 

 

Με ποιους τρόπους μεταδίδεται;

 

Ο άνθρωπος μολύνεται από εχινοκοκκίαση άμεσα με την κατάποση αυγών της ταινίας από μολυσμένο από τον εχινόκοκκο που έχει μολύνει το σκύλο, ο οποίος αποτελεί και τον τελικό ξενιστή του παρασίτου.

 

 

 

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να επωαστεί;

 

Η περίοδος επώασης στον άνθρωπο είναι συνήθως μακρόχρονη και κυμαίνεται από 12 μήνες έως και αρκετά έτη.

 

 

 

Αιτιολογία  

  

Προκαλείται από ένα παράσιτο μία ταινία δηλαδή μικρού μήκους που ονομάζεται Echnonococcus granulosus που είναι το είδος που απαντά στην περιοχή μας και γενικά στην λεκάνη της Μεσογείου ενώ αντίθετα στα βορειότερα γεωγραφικά πλάτη απαντάται ο Echinococcus multiloculatis.

 

 

 

Συμπτωματολογία

 

Η εχινοκοκκίαση προκαλεί τη δημιουργία κύστης σε ένα ή περισσότερα ζωτικά όργανα, αν και συχνότερα προσβάλλονται οι πνεύμονες και το ήπαρ. Το είδος των συμπτωμάτων εξαρτάται από το πού (σε ποιο όργανο) εντοπίζεται η κύστη και από το μέγεθός της. Η εχινοκοκκίαση ζωτικών οργάνων, όπως του εγκεφάλου, της καρδιάς και των νεφρών εξελίσσεται συνήθως δυσμενώς.

 

 

Κύστη στους πνεύμονες προκαλεί τα εξής συμπτώματα:

 

 • πόνος στο θώρακα
 • δύσπνοια
 • βήχας
 • αιμόπτυση (αίμα μαζί με τα πτύελα)
 • ταχυκαρδία.

 

 

Κύστη στο ήπαρ προκαλεί τα εξής συμπτώματα:

 

 • πόνος στην κοιλιά
 • μάζα που μπορεί να ψηλαφηθεί στο δεξιό υποχόνδριο (κάτω από τα πλευρά)
 • απόφραξη χοληφόρων οδών.

 

 

Κύστη στο Συκώτι προκαλεί τα εξής συμπτώματα:

 

 • κοιλιακό άλγος,

 • ναυτία,

 • εμετός,

 • ίκτερος.
   

 

Κύστη στον Εγκέφαλο προκαλεί τα εξής συμπτώματα:

 

 • πονοκέφαλος,

 • ζαλάδα,

 • αστάθεια κ.ά.

 

 

Κύστη στον Μυελός των οστών προκαλεί τα εξής συμπτώματα:

 

 • Πόνος ή αυτόματα κατάγματα (όταν τα οστά σπάνε εύκολα)
   

 

 

 

Διάγνωση - Ιατρικές Εξετάσεις

 

Η διάγνωση της εχινοκοκκίασης γίνεται με απεικονιστικές εξετάσεις, όπως ακτινογραφία, υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία και/ή μαγνητική τομογραφία, που μπορούν να καταδείξουν τις κύστες, και με αιματολογικές εξετάσεις.

 

 

 

Θεραπεία

 

Η θεραπεία στον άνθρωπο είναι μόνο χειρουργική και αναλόγως της εντόπισης της κύστης η επέμβαση είναι σοβαρή ή περισσότερο σοβαρή.

 

 

 

Επιπλοκές

 

Aν μια κύστη διαρραγεί, μπορεί να ακολουθήσει αναφυλακτική αντίδραση. Αν πάλι διαρρέουν υγρά και σωματίδια, παρατηρούνται αλλεργικές αντιδράσεις ενώ μπορεί να προκληθούν και πολλαπλές δευτερογενείς κύστες.

 

 

 

Πρόληψη

 

Η πρόληψη που συνίσταται:


α) Στην αποφυγή λήψεως αβγών, δηλαδή στην προσεκτική κατανάλωση νωπών λαχανικών και την διατήρηση κανόνων προσωπικής υγιεινής, 


β) στην αποπαρασίτωση των σκύλων μια και αυτός ζει κοντά στον άνθρωπο και θεωρείται η κύρια πηγή εξάπλωσης των αβγών του εχινόκοκκου πάντα με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πιό πάνω. 

 

γ.  Η πρόληψη είναι καταλυτική αν όλα τα προς κρεοπαραγωγή φυτοφάγα σφάζονται και επιθεωρούνται από τους εντεταλμένους Κτηνιάτρους σε οργανωμένα σφαγεία ενώ ο κτηνιατρικός μακροσκοπικός έλεγχος πρέπει να είναι ενδελεχής, δηλαδή να απορρίπτονται και κυρίως να καταστρέφονται επιμελώς τα σπλάχνα που έχουν κύστεις κυρίως πρέπει να προσεχθεί η καταστροφή γιατί αν πεταχτούν θα γίνουν βορά των αδέσποτων σκύλων και το πρόβλημα διαιωνίζεται.

 

 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τις γάτες. Ενώ ο κόσμος τις θεωρεί ότι είναι πηγή κινδύνου στην πραγματικότητα δεν παίζουν ρόλο στην μετάδοση του εχινόκοκκου. Αυτό για να μολυνθεί μία γάτα (με κύστεις όπως ο σκύλος των πόλεων) ο εχινόκοκκος που θα αναπτυχθεί στο έντερο της γάτας δεν ωριμάζει δηλαδή δεν γεννάει αβγά άρα η γάτα δεν μολύνει το περιβάλλον. Άρα είναι αθώα, παρά την αντίθετη πληροφόρηση του κοινού γιατί παλιά και τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού έγραφαν ότι δεν πρέπει τα παιδιά να χαϊδεύουν τις γάτες γιατί θα πάθουν εχινοκοκκίαση.

« επιστροφή