Ιατρικές Πληροφορίες
  

Μαρία Βαλσαμή

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Αλεξανδρουπόλεως 48, Γουδί, Ζωγράφου
ΑΤΤΙΚΗ, 11527
Τηλ: 210.7774866, 6979.162522

e-mail: maria.valsami@gmail.com

Βιογραφικό

2003 – 2008 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ποδιατρική-ποδολογία (podiatry), Πανεπιστήμιο του Brighton.
 

Τα μαθήματα επιλογής συμπεριέλαβαν θέματα σχετικά με τον Διαβήτη και τα Κάτω Άκρα, επιπλοκές του Διαβήτη, ερευνητικές μεθόδους, λειτουργική ανάλυση, κλινική μελέτη, ψυχολογική προσέγγιση και υποστήριξη κατά την κλινική πρακτική.
 

Η Μεταπτυχιακή διατριβή σχετίζεται με το θέμα: «Εκπαίδευση σχετικά με τον Διαβήτη: Η επίδραση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις περί του Διαβήτη γνώσεις και πεποιθήσεις των ασθενών που πάσχουν από τον Διαβήτη τύπου 2 ».
 

2000 – 2003 Πτυχιακός τίτλος σπουδών στην ποδιατρική-ποδολογία (podiatry), Πανεπιστήμιο του Brighton.
 

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης εξειδικεύτηκα στη χρήση θεραπευτικών υπέρηχων, στην εφαρμογή κρυοπηξίας, στις χειρουργικές επεμβάσεις ονύχων, στις χειρουργικές επεμβάσεις με χρήση ηλεκτρισμού, στην πρώτου επιπέδου θεραπεία με laser.
 

Επιπροσθέτως, είμαι κάτοχος πιστοποίησης που μου επιτρέπει τη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων (POM), και πιστοποίησης ώστε να ενεργώ ενέσιμη τοπική αναισθησία. Επίσης έχω εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση ατόμων με ειδικές κινητικές ανάγκες, στην παροχή πρώτων βοηθειών, στη διαχείριση επικινδύνων για την υγεία ουσιών, καθώς και στη χρήση ειδικών ορθοτικών μηχανημάτων με γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού.
 

Η Πτυχιακή διατριβή εξέτασε τη συμμόρφωση των ασθενών στις οδηγίες για κατάλληλα υποδήματα.
 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών η πρακτική εξάσκησή μου περιελάμβανε μεταξύ άλλων και το Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού στην Πανεπιστημιακή Κλινική του δρα Edmonds, στο Kings College Hospital.
 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 

Ιούνιος του 2008 – σήμερα
 

 • Διατηρώ ιδιωτικό ποδολογικό γραφείο
   

 • Εξωτερικός συνεργάτης και εξειδικευμένος σύμβουλος στα Ιατρεία Διαβητικού Ποδιού των «ΛΑΙΚΟ» & «ΤΖΑΝΕΙΟ» Νοσοκομείων.
   

 • Μέντορας και επιβλέπων εκπαιδευτικός & επαγγελματικός σύμβουλος στην υποχρεωτική επαγγελματική κατάρτιση – άσκηση νέων συναδέλφων με σκοπό την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τη Βρετανία.
   

 • Οργάνωση, μελέτη, προετοιμασία και παρουσίαση εισηγήσεων σε μεγάλο αριθμό ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων με θέμα το Διαβητικό Πόδι, και συμμετέχοντες άλλοτε ιατρούς και επαγγελματίες υγείας και άλλοτε πάσχοντα άτομα.
   

 • Δημοσιεύσεις άρθρων, εργασιών, πρωτοκόλλων και γνωμοδοτήσεων περί του Διαβητικού Ποδιού.
   

Μάιος 2005 έως και Μάιο 2008
 

 • Ποδίατρος (podiatrist) πλήρους απασχόλησης (Band 6) στο Βρετανικό Ε.Σ.Υ. (Islington PCT)
   

 • Αντιμετώπιση ποικίλων δερματολογικών παθήσεων
   

 • Αντιμετώπιση ¨Διαβητικού Ποδιού¨
   

 • Εκβιομηχανική εξέταση και υποστήριξη
   

 • Χειρουργικές επεμβάσεις ονύχων
   

Σεπτέμβριος 2003 έως και Μάιο 2005
 

Ποδίατρος με ωρομίσθια εργασιακή σχέση σε Ιδιωτικές Κλινικές και στο Ε.Σ.Υ. στο Λονδίνο

« επιστροφή