Ιατρικές Πληροφορίες
  

Στείρωση: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ως μεθόδου αντισύλληψης

 

Πρόκειται για μια μόνιμη μέθοδο αντισύλληψης η οποία πραγματοποιείται με χειρουργική διαδικασία στην οποία οι αγωγοί που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή σπέρματος στον άντρα και ωαρίων στην γυναίκα αποκώπτονται και δένονται (ο σπερματικός πόρος του άντρα και οι σάλπιγγες της γυναίκας κόβωνται και δένονται).


Η αντρική  και η γυναικεία στείρωση είναι 100%.

 

Η στείρωση υπερέχει ως μέθοδος αντισύλληψης γιατί:

 

  • Είναι ανεξάρτητη από την ερωτική πράξη.
  • Είναι μόνιμη.
  • Η αντρική στείρωση πραγματοποιείται μέσω μιας γρήγορης και απλής διαδικασίας και παρουσιάζει μικρότερα ποσοστά αποτυχίας από την γυναικεία στείρωση.

 

 

Μειονεκτεί γιατί:

 

  • Είναι μόνιμη και έχει αμφίβολα αποτελέσματα εάν τα άτομα θελήσουν να αποκτήσουν την γονιμότητά τους ξανά.
  • Μπορεί να χρειαστεί να περάσουν 2 μήνες ώστε η αντρική στείρωση να είναι αξιόπιστη μέθοδος αντισύλληψης. Επομένως άλλη μέθοδος αντισύλληψης πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο διάστημα αυτό.
  • Δεν προστατεύει από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα  συμπεριλαμβανομένων του ιού HIV/AIDS.

 

Η γυναικεία στείρωση συνήθως απαιτεί ολική αναισθησία κατά την χειρουργική επέμβαση ενώ η αντρική συνήθως τοπική.

« επιστροφή